Współpraca

Nasza placówka współpracuje z:

  • Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej (www.pstb.org) z siedzibą w Krakowie
  • Pracownią Badań nad Autyzmem kierowaną przez prof. Małgorzatę Sekułowicz w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (http://www.ips.dsw.edu.pl/)