ABA

Terapia oparta na stosowanej analizie zachowania

(Applied Behavior Analysis)

Zadania:

  • Uczenie nowych umiejętności (zachowań).
  • Minimalizowanie zachowań niepożądanych.
  • Generalizowanie umiejętności.

Terapia behawioralna ma na celu:

  • Uczenie funkcjonalnych umiejętności, które pozwolą dziecku na niezależność i umożliwią efektywne funkcjonowanie w domu, przedszkolu, szkole i innych środowiskach.
  • Wykorzystywanie efektywnych systemów motywacyjnych, które pomagają dziecku w nabywaniu wielu umiejętności poznawczych, społecznych i komunikacyjnych.
  • Eliminowania zachowań utrudniających dziecku uczenie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Podstawowa jednostka analizy to:

Zachowanie poprzedzające -> Zachowanie -> Konsekwencja

Trzy metody wykorzystania tego wzorca:

  • Metoda wyodrębnionych prób.
  • Uczenie sytuacyjne.
  • Tworzenie łańcuchów.