Kadra

Jesteśmy dynamicznym i kreatywnym zespołem, który za główny cel pracy stawia sobie optymalizację poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem. Naszą rolą jako terapeutów i wychowawców jest stworzenie uczniom NSTB przyjaznego, bezpiecznego oraz zrozumiałego środowiska do rozwoju społecznego i osobistego, w sferze edukacji jak i szeroko rozumianej samodzielności, przy użyciu terapii opartej na stosowanej analizie zachowania (Applied Behavior Analysis), znanej jako terapia behawioralna.

W naszym zespole pracują:

  • mgr Anna Bielewicz-Rzepka – neurologopeda, dyrektor,
  • mgr Bartłomiej Opaliński – pedagog specjalny, kierownik dydaktyczny,
  • mgr Gabriela Dziadyk – pedagog specjalny,
  • mgr Karolina Ślusarczyk – pedagog specjalny, logopeda,
  • mgr Katarzyna Brzęczek – psycholog kliniczny,
  • mgr Katarzyna Malara – psycholog, pedagog specjalny,
  • mgr Agnieszka Pawińska-Gawluk – pedagog specjalny,
  • mgr Agnieszka Kulferst – pedagog specjalny,
  • mgr Kamila Kraszewska – psycholog kliniczny, pedagog specjalny,

Wszyscy nauczyciele-terapeuci posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi autystycznymi oraz ukończyli trzystopniowy kurs stosowanej analizy zachowania (ABA) organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. Członkowie zespołu stale poszerzają swoje kwalifikacje z zakresu terapii ABA, uczestnicząc w licznych kursach i stażach zawodowych. Praca terapeutyczna kadry Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dodatkowo podlega stałemu nadzorowi sprawowanemu przez wykwalifikowanych Superwizorów.